YRKESHYGIENE

Våre erfarne yrkeshygienikere bistår bedriften med kartlegging og måling av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og gir råd om hvordan helsefare reduseres til et fullt forsvarlig nivå. Før igangsetting av yrkeshygieniske målinger er det svært viktig med kartlegging og risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljø; hva slags eksponeringer dreier seg om, hvilke risiko innebærer de når det gjelder helseskader/sykdommer, hva er grenseverdier og tiltaksverdier, hva skal måles, hvordan skal målingen foregå, forslag til forbedringstiltak og nødvendig kontrollmåling. Yrkeshygienikerne samarbeider tett med lokal ledelse og verneombud for at dette arbeidet blir best mulig.

Se våre kurs her Se våre kurs her
  • Kartlegging/måling av kjemisk forurensning i arbeidsatmosfæren (Gass, røyk, støv, løsemidler, fiber, etc)
  • Kartlegging/måling av biologiske arbeidsmiljøfaktorer i arbeidsatmosfæren (Legionella, muggsopp, bakterier, etc)
  • Vurdering av inneklima
  • Vurdering av dataarbeidsplasser
  • Vurdering av støy- og vibrasjoner
  • Kvalitetssikring av HMS-datablad/stoffkartotek
  • Risikovurdering
  • Kurs, rådgivning og opplæring