Vi flytter! Avdelingen på Egertorget avvikles 1. juli 2020 og alle våre behandlere i Oslo samlokaliseres på Ullevål Stadion

Loading