Systematisk HMS

Synergi Helse bistår med veiledning i internkontroll, risikovurdering og forebyggende HMS-arbeid. Med utgangspunkt i Internkontrollforskriften bistår vi virksomheten med utarbeidelse, vedlikehold og kvalitetsrevisjoner av HMS-systemer. Vi setter oss grundig inn i oppdragsgivers interne rutiner innen HMS-området. Vi tar utgangspunkt i forskriftens paragrafer og bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold hvor fokus er på forebyggende tiltak og et aktivt HMS-arbeid.

De beste resultater kommer med systematiske forbedringer. Synergi Helse bistår og hjelper bedriften med å inneha et levende HMS-system som ivaretar lov og forskrift.

Handlingsplaner i hht. lov, forskrift og behov
Opplæring i relevant lovverk
Internkontroll
HMS revisjoner
Riskiovurdering
HMS Kartlegging
Dokumentasjon