SYSTEMATISK HMS

Målet med Systematisk HMS er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, samt å jobbe systematisk for å forbedre prosesser forbundet med fravær og unødige belastninger.

De beste resultater kommer med systematiske forbedringer. Synergi Helse bistår med veiledning i internkontroll, risikovurdering og forebyggende HMS-arbeid. Vi setter oss grundig inn i virksomhetens interne rutiner innen HMS-området. Vi tar utgangspunkt i forskriftens paragrafer og bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold hvor målet er å bidra til forebyggende tiltak og et aktivt HMS-arbeid.

Synergi Helse bistår i hele prosessen med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og tiltak, oppfølging og evaluering, slik at virksomheten etterlever HMS-lovgivningen.