SYKEFRAVÆR

Muskel-, skjelett- og psykiske plager er de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge. Sykefraværet ser ut til å være mer sammensatt enn tidligere, og har ofte en sammenheng mellom jobb, privatliv og livsstil. Synergi Helse bistår både på gruppe-, individ- og organisasjonsnivå. Vi har god erfaring med å bistå ledere og medarbeidere ved hyppig fravær innenfor arbeidsgiverperioden. Dette er gjerne fravær som sjeldent følges opp systematisk, men som i stor grad kan være utfordrende å forholde seg til. Vårt personell har inngående kunnskap om sammenhengen med lettere og alvorlige psykiske lidelser versus deltakelse i arbeidslivet. Dette gjelder også årsaksforhold som fysiske plager hvor vi har eksperter som bistår tverrfaglig.

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass. Dette gjelder blant annet at sykefraværsarbeidet er forankret i hele organisasjonen, gode kartleggingsmetoder for å finne årsakssammenhenger og iverksetting av tiltak som virker.
Synergi Helse bistår ledere og sykemeldte i å finne gode løsninger.

Se våre kurs her Se våre kurs her
  • Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
  • Sikre gode oppfølgingsplaner
  • Fremme god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
  • Vurdering av funksjonsevne, tilrettelegging og støtteordninger
  • Dialogmøter
  • Ha kontakt med fastlege, behandlingsapparat og NAV
  • Lederveiledning
  • Lederopplæring – dialogkompetanse
  • Livsstilsveiledning
  • Psykologbistand