Sykefraværsarbeid

Synergi Helse veileder og gi råd til ledere og HMS-personalet når det gjelder sykefraværsarbeidet med fokus på forebygging og å få ansatte tilbake i jobb. Synergi Helse er spesialister som fordyper seg i fraværsmønsteret og som bistår ledere tett i oppfølgingen av dette.

• Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
• Sikre gode oppfølgingsplaner
• Fremme god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
• Vurdering av funksjonsevne, tilrettelegging og støtteordninger
• Dialogmøter
• Lederveiledning og oplæring
• Kurs i lovverk
• IA og støttemuligheter