Risikovurdering  og smittevern

 

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Synergi Helse gir råd om hvordan virksomheter skal forholde seg til koronaviruset. Både når det gjelder akutt håndtering av ulike situasjoner, og med risikovurderinger og forebyggende tankegang. Vi bistår virksomhetene i å utarbeide gode risikovurderinger for å komme frem til best mulig smitteforebyggende tiltak.

 

 

 

Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

 

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)

  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum (mindre enn 2 meter)

  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler

  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller

  • Manglende opplæring for de ansatte

  • Reisevirksomhet

 

Synergi Helse har kompetente og erfarne medarbeidere som vil bistå virksomheter med en slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

 

Opplæring/kurs i Smittevern

 

 

Bestilling: bht@synergihelse.no – 31 01 19 80 – ta direkte kontakt med din kunderådgiver

 

Nyttig informasjon fra Arbeidstilsynet om blant annet risikovurdering, samarbeid med ansatte, smittefare, personlig verneutstyr (herunder åndedrettsvern), permittering, arbeidstid og sykefravær:  Koronavirus: tiltak i arbeidslivet

 

Folkehelseinstituttet har nyttige råd og informasjon for ulike sektorer og yrkesgrupper

 

Overordnet råd fra helsemyndighetene

  • Hold avstand hvis mulig – minst en, helst to meter

  • God håndhygiene – vask hendene med såpe og vann, eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel

  • Hvis mulig jobb hjemmefra

  • Sørg for god opplæring til alle ansatte, spesielt til ansatte som settes til andre arbeidsoppgaver enn det de er vant til

Se også fakta, råd og tiltak hos FHI