Rus og avhengighet

Synergi Helse bistår bedriften i rusforebyggende arbeid og individuell oppfølging av medarbeidere med avhengighetsproblematikk. Våre spesialister kan bistå og være rådgiver innen:

• Bedriftens ruspolitikk
• Interne prosedyrer
• Strukturert og tilpasset støtte
• Opplæring
• Individuell oppfølging
• Lederstøtte