RUS OG AVHENGIGHET

Rusmisbruk kan ha skadelig konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Arbeidslivet er en god arena for å forebygge, oppdage og sette i gang tiltak. Det at arbeidstakere ser hverandre daglig på jobb gjør at en raskt kan være i stand til å fange opp atferdsendringer hos kolleger og medarbeidere, og iverksette tiltak for støtte og hjelp. 

Bedriften bør ha en policy for rusmiddelbruk og spill som alle ansatte kjenner til. Ledere bør ha en samtale med den de er bekymret for så raskt som mulig, samt et tilbud om hjelp til de som har eller måtte få et problem knyttet til rusmiddelbruk og spill. 

Synergi Helse bistår med utarbeidelse av policy og rutiner. Vi gir aktiv lederstøtte, kan bistå ledere i avdekkings -og oppfølgingsprosessen og kan gi opplæring i den “nødvendige samtalen”. Vi bistår i oppfølging av den enkelte arbeidstaker gjennom hele avtaleperioden (AKAN).

  • Etablering av policy og rutiner
  • Lederstøtte
  • Oppfølging individ