Håndtering av Korona-virus på arbeidsplassen

Slik kan man forebygge smitte av korona-viruset

Det er flere råd du kan følge for å forebygge smitte på arbeidsplassen. Råd til ledere:

 • For å forebygge smitte og begrense spredning, bør arbeidsplasser og studiesteder iverksette forsterkede hygienetiltak og tiltak for å begrense kontakt mellom ansatte/studenter. Det anbefales å samarbeide med bedriftshelsetjenesten for lokal tilrettelegging av tiltak.
 • Håndhilsing og klemming på arbeidsplassen/studiesteder bør unngås.
 • Ansatte/studenter bør oppfordres til å unngå å stå eller sitte tett, og om mulig holde én meters avstand fra hverandre.
 • Arbeidsplasser/studiesteder bør så langt det er mulig tilrettelegge for videokonferanser og mulighet for hjemmekontor/fjernundervisning, fleksible arbeidstider, utvidede spisetider i kantiner og unngå unødvendige sammenkomster og møter.
 • Ansatte/studenter bør unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb.
 • Viruset overlever mange timer på flater. Unngå å stående fremme fruktkurver, blader og papirer
 • Gjør det klart at hver enkelt ansatt er ansvarlig for å gjøre tiltak for å holde seg frisk og følge rådene fra FIH
 • Tilrettelegg for arbeid hjemmefra så langt det lar seg gjøre.
 • Identifiser ekstra sårbare stillingsfunksjoner som bedriften ikke kan klare seg uten. Tilrettelegg for at disse kan gjøre jobben sin med minimal smitterisiko.
 • Fordel arbeidsdagen og opprett team som jobber skift om det er mulig.
 • Fordel lunsjen utover dagen så færre mennesker sitter samlet
 • Unngå fysiske møter så langt det lar seg gjøre
 • Søvn og hvile er viktig for imunnforsvaret – gi påminnelse om dette
 • Sørg for godt renhold. Hyppig renhold med såpe av flater i fellesarealer som kjøkken, fellesrom, toaletter og dørhåndtak. Vask arbeidsstasjonen til ansatte som er i karantene.
 • Utsett reiser dersom de ikke er helt nødvendige – både jobbreiser og ansattes private reiser.
 • Følg med på FIH

Hjemmekarantene

Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemmeisolasjon inntil man er frisk, og minimum 14 dager etter karantenen startet. Definisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering): Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «lavrisikokontakter» som kun er mulig eksponerte. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.

Definisjoner av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19