PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Våre dyktige spesialister på området gir lederstøtte og veiledning i forbindelse med utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet, gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser og bistand i forbindelse med omstillingsprosesser/endringer hvor hensikten er gi økt kompetanse til ledere og ansatte om forhold som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. Videre kan vi bistå med veiledning, rådgivning og lede prosesser for ledere og ansatte. Dette kan gjennomføres for individ og i grupper. Det benyttes metodikk som er godt forankret i forskning og som følger rammene lovverket setter for arbeidslivet

Vi kan bistå med rådgivning og veiledning i konflikthåndtering. Vanskelige personalsaker og konflikter er det ledere oftest oppgir som mest krevende ved sin rolle, og mange trenger bistand i hvordan dette skal håndteres.

Videre bistår vi å trene ledere i helsefremmende kommunikasjon og helsefremmende ledelse. Vi fokuserer på at ansatte medvirker å utvikle en helsefremmende arbeidsplass. Sykefravær kan skyldes arbeidsmiljøfaktorer, og konflikter kan forårsake produksjonstap og sykemeldinger.

Se våre kurs her Se våre kurs her
  • Arbeidsmiljøkartlegging
  • Lederstøtte
  • Teamutvikling
  • Helsefremmende ledelse
  • Konflikthåndtering
  • Mobbing/trakassering
  • Faktaundersøkelse
  • Gode råd ved arbeid hjemmefra