Psykososial støttesamtale, arbeidstaker – Online

 

Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert personell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til Korona-situasjonen, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Korona-utbruddet og de tiltakene samfunn og myndigheter har innført, er nødvendige for at vi skal begrense omfanget og skaden av viruset. Tiltakene fører imidlertid også med seg uro, bekymringer og utfordringer for oss som enkeltmennesker. Mange er bekymret for foreldre, barn, eldre slektninger og jobb. Det kan være berettiget bekymring og noe man skal ta på alvor. Det kan være hensiktsmessig å snakke med kvalifisert fagekspertise om dersom noe oppleves vondt, skummelt og vanskelig i dagens situasjon, både hva gjelder jobbrelaterte og private forhold.

Ofte er det verdifullt å få støtte av en profesjonell samtalepartner med faglig ekspertise på det å stå i en krise og hvordan man kan takle det best mulig, når det stormer fra mange hold.

 

Aktuelle temaer for støttesamtaler kan være:

  • Individuelle krisereaksjoner (uro, stress, angst, depresjoner, aggresjon, apati, familiære konflikter og utfordringer, endrede rutiner i forhold til skole og hjemmekontor, sosial isolasjon, permitteringer, nedbemanninger, m.m.)

  • håndtering av aktuell korona-situasjon

  • hvordan holde motet oppe

  • tidsledelse – hvordan få hverdagen til å gå opp med endrete arbeidsforhold – prioriteringer, balanse arbeid og familie under endrede rammevilkår

 

Bestilling:  Telefon 31 01 19 80 – bht@synergihelse.noOnlinebooking

Hvordan: På telefon eller video, inntil 45 minutter
Pris: Iht. kontakt med virksomheten

 

Hvordan logge inn i SynergiOnline:

Last ned appen Synergi Online på smarttelefonen eller nettbrettet (Apple og Android-telefoner).

  1. Last ned app  “SynergiOnline”

  2. Logg inn med Bank ID

  3. Bestill ledig time

  4. Gjennomfør konsultasjonen der det passer deg

Web-versjonen : SynergiOnline