Nyheter

Digitalt HMS kurs i uke 25 og 26

Kommende kurs

Digitale tjenester

Synergi Helse tilpasser seg nå samfunnets og kunders behov i en tid med store utfordringer. Vi digitaliserer mange av våre tjenester.Vi vet at stort press på primærhelsetjenesten medfører at mange sliter med å komme gjennom på telefonen til fastlege og legevakt. Synergi Helse tilbys nå Lege-konsultasjon på video. Legekonsultasjon, allmenn

Medisinsk senter tilbyr digitale tjenester

Synergi Helse tilbyr konsulstasjoner på video med Lege, Psykolog og Fysioterapeut på sikker linje. Bestill her SynergiOnline.   

Korona virus

Kjære kunder, Korona-utbruddet gir oss alle driftsmessige og organisatoriske utfordringer som får konsekvenser for den enkelte og virksomheten. Mange bedrifter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til Korona-viruset. Som bedriftshelsetjeneste skal vi gjøre alt vi kan for at våre kunder får tilgang til nødvendig kompetanse, faglig ekspertise og den rådgivning og oppfølging våre kunder måtte […]