LIVSSTIL

OG

FOREBYGGENDE HELSE

Lønnsom og effektiv Helsestrategi i virksomheten

Livsstilsrelatert helserisiko er en av nåtidens og fremtidens største trussel mot produktivitet og nærvær.

Livsstil og helse er uløselig knyttet sammen, og det samme er helse og produktivitet/nærvær. En smart og målrettet satsning innen helsetiltak viser seg å gi god kostnadseffektivitet. En helsestrategi bygger opp under bedriftens øvrige strategier. Målsetningen er å identifisere risikofaktorer og friskfaktorer, sette inn konkrete, målstyrte tiltak og måle effekten i form av god helse og økt produktivitet over tid. Synergi Helse tilbyr skreddersydde program på individ- og gruppenivå som del av det systematiske HMS-arbeidet, og benytter effektive verktøy og metoder.

Se våre kurs her Se våre kurs her

Se utdrag av våre inspirasjonsforedrag:

En Helseprofiltest er et av de mest virkningsfulle tiltakene
for inspirasjon til livsstilsendring. Se video her

Vi er 24 timers mennesker med 24 timers helse. Den samme helsen som vi har i fritiden tar vi med oss på jobb. Studier innen helse – og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med dårlig livsstil er store og økende, både innen sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år om livsstilen opprettholdes. En god investering din bedrift kan gjøre er å stoppe tidlig utvikling av helserisiko – før det blir virkelig dyrt.

Synergi Helse ble engasjert av Posten Norge til å gjennomføre et pilotprosjekt for å vurdere kost/nytte effekt av Helseprofilundersøkelser med ulike intervensjoner. Resultatet ble en avkastning på 3,5 kroner for hver investerte krone målt i redusert sykefravær før og etter Helseprofilundersøkelsen.

Helseprofilundersøkelse som metode er trolig et av de mest virkningsfulle tiltakene for livsstilsendring.

ONLINE ENERGIPAUSER

Programmene er utviklet av fysioterapeuter, har en varighet på 12 minutter og skiftes hver tredje måned.
Det finnes ulike programmer med og uten strikk, samt program tilpasset gravide. Se video nedenfor.

Ved ønske om abonnement, ta kontakt med bht@synergihelse.no.