Kriseberedskap/krisehåndtering

Synergi Helse bistår med utforming av krieberdskapsplaner, opplæring og krisehåndtering når krisen utløses. Vi har etablert kriseteam for å bistå og hjelpe bedrifter ved alvorlige hendelser, som ulykker, dødsfall, trusler og vold, alvorlig sykdom, mm. Mange som opplever traumatiske og skremmende hendelser trenger hjelp for å fungere normalt igjen og for ikke å utvikle varige problemer. Kriseteamet bistår med psykologiske førstehjelp, informasjonsmøter, lederstøtte, individuell oppfølging, rutiner for håndtering av kriser, med mer. Det tilbys døgnkontinuerlig beredskapstelefon.