KRISEBEREDSKAP/

KRISEHÅNDTERING

Synergi Helse bistår med utforming av krieberdskapsplaner, opplæring og krisehåndtering når krisen utløses. Vi har etablert kriseteam for å bistå og hjelpe bedrifter ved alvorlige hendelser, som ulykker, dødsfall, trusler og vold, alvorlig sykdom, mm. Mange som opplever traumatiske og skremmende hendelser trenger hjelp for å fungere normalt igjen og for ikke å utvikle varige problemer. Kriseteamet bistår med psykologiske førstehjelp, informasjonsmøter, lederstøtte, individuell oppfølging, rutiner for håndtering av kriser, med mer. Det tilbys døgnkontinuerlig beredskapstelefon.

Se våre kurs her Se våre kurs her
  • Bistand etablering av beredskapsrutiner
  • Lederstøtte og opplæring
  • Bistand ved ulykker og alvorlige hendelser
  • Psykisk førstehjelp
  • Oppfølging individ og grupper