Korona virus

Kjære kunder,

Korona-utbruddet gir oss alle driftsmessige og organisatoriske utfordringer som får konsekvenser for den enkelte og virksomheten. Mange bedrifter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til Korona-viruset. Som bedriftshelsetjeneste skal vi gjøre alt vi kan for at våre kunder får tilgang til nødvendig kompetanse, faglig ekspertise og den rådgivning og oppfølging våre kunder måtte ha behov for.  Synergi Helse er nå godt i gang med å finne gode, alternative løsninger for å kunne bistå våre kunder best mulig, og vi ønsker å informere om hvordan vi organiserer oss og planlegger under Korona-utbruddet.

Reduserte fysiske møtepunkt
Synergi Helse reduserer nå den fysiske kundekontakten i samråd med myndighetens anbefalinger.  Vi vil ha tilstrekkelig tilgjengelige  personell i alle relevante faggrupper og leverer våre tjenester så nært opp til normalen som mulig innenfor de rammene vi nå har. Vår bistand vil hovedsakelig gjøres gjennom elektroniske hjelpemidler som skype/teams/telefon/webinarer og onlinekonsultasjoner. Arbeidshelseundersøkelser, sertifiseringer og vaksiner vil fra mandag 16. mars bli redusert til et minimum, også dette etter myndighetenes anbefalinger. Alle nødvendige tjenester blir håndtert herunder reisevaksiner, yrkesvaksiner for kritiske grupper og helseoppfølging.

Rådgivningstelefon Korona-virus
Synergi Helse har opprettet egen telefonlinje vedrørende arbeidsrelaterte spørsmål om Korana-virus, tlf.  31 01 19 95. Telefonen betjenes av sykepleiere og lege. Aktuelle spørsmål kan f.eks. omhandle :

 • Generelle og spesifikke arbeidsrelaterte spørsmål forbundet med Korona
 • Hvordan gjøre god risikovurdering og forebygge smitte på arbeidsplasser hvor arbeid hjemmefra ikke kan brukes som barriere
 • Hvordan ivareta ansatte i hjemmekarantene og arbeid hjemmefra
 • Hvordan kommuniserer med ansatte som må permitteres
 • Hvordan ivareta organisering, arbeidsmiljø og HMS arbeid i virksomheten etter hvert som situasjonen som utvikler seg
 • Bistand ved akutte kriser

Krisehåndtering
Synergi Helse har dedikerte ressurser som vil kunne bistå ved akutte kritiske hendelser relatert til Korona. Vårt krisepersonell kan bistå med praktisk lederstøtte, veiledning og bistand til beredskapsgrupper relatert til Korona-virus.

Synergi  Medisinske Senter holder stengt fra og med 16.mars 
Helsedirektoratet har nå bestemt at både fysioterapi, kiropraktorer og psykologer må stoppe med fysiske konsultasjoner for å hindre Koronasmitte. Det betyr at Synergi Medisinske Senter og all aktivitet innen fysioterapi, kiropraktor og psykolog må stoppes fra 16,mars. Synergi Helse vil tilby onlinekonsultasjoner fra og med 24,mars.

Aktuell bistand fra Synergi Helse fremover
Tiden fremover blir utfordrende og vi vil samarbeide med våre kunder om gode alternative løsninger på leveranser. Vi søker å ha tett kontakt med våre kunder og vil tilstrebe bistand på alle nivåer. Vår arbeidsmetodikk med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og tiltak, oppfølging og evaluering bidrar til å sikre at våre kunder får sunne, effektive og trygge arbeidsmiljøer. Da stiller også bedriften best mulig rustet for kriser som Koronavirus. Aktuell bistand kan blant annet være:

 • Korona rådgivningstelefon
 • Risikovurderingen smitte/ Korona
 • AMU-møter
 • Lederstøtte
 • Støtte til verneombud
 • Støttesamtaler med enkeltansatte
 • Krisehåndtering
 • Ergonomirådgivning (hjemmekontor)
 • Online EnergiPauser som kan benytte på hjemmekontor

Ta kontakt din kundeansvarlig, på mail bht@synergihelse.no, Chat, Kundesenter 31 01 19 80 eller rådgivningstelefonen for Korona 31 01 19 95.

Vi anbefaler alle å følge myndighetenes råd for å redusere og forebygge smitte Les mer her

Fakta og råd ved koronavirus: Helsenorge.no komplett oversikt med fakta og råd ved coronaviruset 

NHO – råd til bedrifter: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Se også nyttig informasjon hos Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/