Ergonomisk veiledning ved arbeid i hjemmet 

 

 Å arbeide hjemmefra kan for mange gi en kombinasjon av  dårligere ergonomisk forhold (stoler, bord og lys) som ikke er tilpasset arbeidssituasjonen. Dette i kombinasjon med mindre aktivitet i løpet av dagen, kan gi økt risiko for muskelskjelettplager, og/eller gi økte eksisterende plager.

 

Våre dyktige fysioterapeuter gjennomfører videosamtaler med  ansatte hvor det gis råd- og veiledning i hvordan tilpasse hjemmekontor, og/eller oppfølging av muskel- og skjelettplager som påvirker arbeidsmulighetene i hjemmet. Det utarbeides en kort tilbakemelding på gjennomført tiltak og eventuelle videre behov for tiltak som sendes leder.

 

Bestilling: bht@synergihelse.no , Tlf 31 01 19 80,  Online booking

eller benytt virksomhetens bestillingsrutiner

Hvordan: video

 

Se også gode råd for hjemmekontor

Hvordan få et best mulig ergonomisk hjemmekontor