ERGONOMI

Muskel- og skjelettplager er hyppigste årsak til sykefravær i Norge. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Basert på risikovurderinger gir våre fysioterapeuter faglig vurdering og anbefaler tiltak for å redusere risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager. Synergi Helse benytter anerkjente metoder for kartlegging, vurdering og opplæring i ergonomiske forhold. Hensikten er å hindre utvikling av helseplager, avdekke risikofaktorer og vurdere behov for tilrettelegging på arbeidsplassen og fremme god ergonomi og hensiktsmessige fysiske arbeidsforhold.

Synergi Helse har bistått med faglig utforming av ergonomisk opplæringsvideoer for bla. Bama, Clas Ohlson, Kiwi og Mester Grønn.

Se våre kurs her Se våre kurs her