Opplæring i smittevern

Opplæringen trygger ansatte i utførelse av arbeidsoppgaver.

Økt kunnskap om smittekjeden gir bedre bevissthet om risiko ved ulike arbeidsprosesser. Opplæringen gir et faglig solid grunnlag for å gjennomføre lokale risikovurderinger i forhold til biologiske faktorer. Folkehelseinstituttets bransjerettede veiledere gir grunnleggende føringer om hvordan arbeid og smittevern kan kombineres.

 

Praktisk gjennomføring

  1. Fagekspertise har samtale med leder og verneombud – bli kjent med spesifikke arbeidsforhold

  2. Opplæringen tilpasses slik at den har praktisk nytteverdi

  3. Webinar (1 time) med bransjetilpasset opplæring i smittevern for ledere og verneombud hvor det også er mulighet til å stille spørsmål

 

 

Våre dyktige rådgivere bistår mer prosessveiledning og modell for risikovurdering og tiltaksplan. Mange ønsker bistand til lokalt tilpassede risikovurderinger med ledere, verneombud og annet nøkkelpersonell. Synergi Helse bistår med sin fagkompetanse i disse risikovurderingene, både med hensyn til grunnleggende smittevern, samt aktuelle fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer på innen ulike bransjer.

Se mer informasjon:  Smittevern – Risikovurdering og tiltak

 

Se kursinnhold:

 

 

Bestilling: bht@synergihelse.no – 31 01 19 80 – eller ta direkte kontakt med din kunderådgiver