BEDRIFTSHELSETJENESTE

Synergi Helse tilbyr kostnadseffektiv bedriftshelsetjeneste som holder høyt faglig nivå og besitter tverrfaglig kompetanse. Synergi Helse tilpasser seg samfunnets og kunders behov i en tid hvor Korona-utbruddet gir store utfordringer. Synergi Helse tilbyr en rekke digitaliserte tjenester.

Vår kompetanse skal bidra til kontinuerlig forbedring av våre kunders arbeidsmiljø og verdiskapning. Synergi Helse er en medspiller i arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet. Vi er en strategisk og aktiv helsepartner hvor det jobbes etter en  langsiktig og tydelig samarbeidsplan.

Tjenester skreddersys til små og store virksomheter

Synergi Helse er en del av TRYGG1 som er en av Norges ledende landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring.

Ønsker din bedrift å bli kunde?

Her kan du enkelt sende inn din forespørsel ved å trykke på knappen “Klikk for å motta tilbud”, fyll ut nødvendig bedriftsinformasjon og send inn. Har du andre henvendelser kan det sendes inn til e-post bht@synergihelse.no

apple-touch-icon-114x114

Velkommen som kunde!

Bedriftens navn *

Kontaktperson *

Telefon *

E-post *

Adresse *

Organisasjonsnummer *

Antall ansatte *

Tilleggsinformasjon

Vårt personell består av følgende fagprofesjoner: 

Spesialist i arbeidsmedisin, bedriftsleger, organisasjonspsykolog, psykologer, sosionomer, bedriftssykepleiere, HMS-rådgivere, fysioterapeuter,  yrkeshygienikere, bedriftsjordmor, klinisk ernæringsfysiolog, ernæringsfysiologer og helse- og treningsrådgivere.

 

Du kan lese mer om våre tjenester nedenfor: