Digitale tjenester

Synergi Helse tilpasser seg nå samfunnets og kunders behov i en tid med store utfordringer. Vi digitaliserer mange av våre tjenester.Vi vet at stort press på primærhelsetjenesten medfører at mange sliter med å komme gjennom på telefonen til fastlege og legevakt. Synergi Helse tilbys nå Lege-konsultasjon på video. Legekonsultasjon, allmenn

Read more...

Digitale løsninger – videokonsultasjoner

Synergi Helse tilpasser seg nå samfunnets og kunders behov i en tid med store utfordringer. Vi digitaliserer mange av våre tjenester. Videokonsultasjoner gjennomføres på sikker linje. Legekonsultasjon på video Helsevesenet har mange utfordringer knyttet til den pågående Korona-krisen hvor både spesialist- og primærhelsetjenesten er under et stort press. Vi vet at dette medfører at mange sliter med å komme gjennom på telefonen til fastlege og legevakt. Synergi Helse tilbys nå Lege-konsultasjon på video. Legekonsultasjon, allmenn Se alle digitale tjenester  

Read more...