Lege Online – Allmennlege

Helsevesenet har mange utfordringer knyttet til den pågående Korona-krisen hvor både spesialist- og primærhelsetjenesten er under et stort press. Vi vet at dette medfører at mange sliter med å komme gjennom på telefonen til fastlege og legevakt. I denne situasjonen ønsker vi å bidra på de måtene vi kan.

 

Legen kan eksempelvis være behjelpelige med:

  • fornying av resepter på faste medisiner

  • vurdering av sykemeldinger/legeerklæringer

  • rådgivning i spørsmål relatert til koronaviruset

  • helserelaterte spørsmål som utslett, øyeinfeksjoner og urinveisinfeksjon, prevensjon

  • allmennhelsespørsmål

 

Bestilling:  Telefon 31 01 19 80 – Online booking

Hvordan: video
Pris: inntil 15 min, kr 490,-

 

Hvordan logge inn i SynergiOnline:

Last ned appen Synergi Online på smarttelefonen eller nettbrettet (Apple og Android-telefoner).

  1. Last ned app  “SynergiOnline”

  2. Logg inn med Bank ID

  3. Bestill ledig time

  4. Gjennomfør konsultasjonen der det passer deg

Web-versjonen : SynergiOnline