Korona Rådgivningstelefon Arbeidsplasser

Telefon: 31 01 19 95

08:00 – 16:00 mandag til fredag

Korona-utbruddet gir oss alle driftsmessige og organisatoriske utfordringer som får konsekvenser for den enkelte og for virksomheten. Mange bedrifter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til Korona-viruset. Folkehelseinstituttet anbefaler bedrifter å samarbeide med sin bedriftshelsetjeneste for lokal tilrettelegging av tiltak rundt Koronaviruset, samt tilrettelegge for videokonferanser og bruk av hjemmekontor der det er mulig.

Råd til ledere for håndtering av Koronavirus


Korona Rådgivningstelefon Arbeidsplasser
Synergi Helse har opprettet en rådgivningstelefon vedrørende arbeidsrelaterte spørsmål om Korana-virus. tlf. 31 01 19 95. Telefonen betjenes av sykepleiere og lege. Aktuelle spørsmål kan f.eks. omhandle :

 • Generelle og spesifikke arbeidsrelaterte spørsmål forbundet med Korona
 • Hvordan gjøre god risikovurdering og forebygge smitte på arbeidsplasser hvor arbeid hjemmefra ikke kan brukes som barriere
 • Hvordan ivareta ansatte i hjemmekarantene og arbeid hjemmefra
 • Hvordan kommuniserer med ansatte som må permitteres
 • Hvordan ivareta organisering, arbeidsmiljø og HMS arbeid i virksomheten etter hvert som situasjonen som utvikler seg
 • Bistand ved akutte krise

Pris: inntil 15 min. kr 490,- , inntil 60 min kr 990,-

 

Krisehåndtering
Synergi Helse har dedikerte ressurser som vil kunne bistå ved akutte kritiske hendelser relatert til Korona. Vårt krisepersonell kan bistå med praktisk lederstøtte, veiledning og bistand til beredskapsgrupper relatert til Korona-virus.

 

Typiske symptomer ved koronavirus
I følge helsenorge.no vil symptomer på coronaviruset gi symptomer som kan ligne de man ser ved forkjølelse og influensa. Dette er typiske symptomer ved covid-19:

• Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.
• Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert.
• Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste.

Spørsmål om enkelttilfeller av potensiell smitte og vurdering av testing, skal rettes til fastlege eller legevakt (116 117). Informasjon om smitte, symptomer og kontakt med helsevesenet finnes også på:

Helsenorge.no  Folkehelseinstituttet

Aktuell bistand fra Synergi Helse fremover

Tiden fremover blir utfordrende og vi vil samarbeide med våre kunder om gode alternative løsninger på leveranser. Vi søker å ha tett kontakt med våre kunder og vil tilstrebe bistand på alle nivåer. Vår arbeidsmetodikk med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og tiltak, oppfølging og evaluering bidrar til å sikre at våre kunder får sunne, effektive og trygge arbeidsmiljøer. Da stiller også bedriften best mulig rustet for kriser som Koronavirus. Aktuell bistand kan blant annet være:

 • Korona rådgivningstelefon
 • Risikovurderingen smitte/ Korona
 • AMU-møter
 • Lederstøtte
 • Støtte til verneombud
 • Støttesamtaler med enkeltansatte
 • Krisehåndtering
 • Ergonomirådgivning (hjemmekontor)
 • Online EnergiPauser som kan benytte på hjemmekontor

Ta kontakt din kundeansvarlig, på mail bht@synergihelse.no, Chat, Kundesenter 31 01 19 80 eller rådgivningstelefonen for Korona 31 01 19 95.

Vi anbefaler alle å følge myndighetenes råd for å redusere og forebygge smitte Les mer her

Fakta og råd ved koronavirus: Helsenorge.no komplett oversikt med fakta og råd ved coronaviruset 

NHO – råd til bedrifter: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Se også nyttig informasjon hos Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Råd ved arbeid hjemmefra

Arbeid hjemmefra og karantene kan oppleves som en unntakssituasjon for mange mennesker. Det er viktig med «sosial støtte» og «å bli sett». Det er derfor viktig at ledere og ansatte har god kontakt. Råd som anbefales ved arbeid hjemmefra:

 • Følg din vanlige døgnrytme 

Stå opp når du pleier og følg dine normale rutiner fra morgen til kveld

 • Daglige møter/samtaler med kolleger/prosjektgrupper/leder etc.

Avtal faste møtepunkter
Oppretthold jevnlig kontakt med arbeidsplassen – dette er et leder og arbeidstakeransvar

 • Sørg for regelmessig fysisk aktivitet, gjerne på faste tidspunkter

Husk at fysisk aktivitet er viktig. Mange mister sin hverdagsmosjon til og fra jobb ved å arbeid hjemmefra.

 • Dersom du har barn hjemme mens du jobber hjemmefra, avtal klare tidspunkt for når du skal jobbe

Husk at du som omsorgsperson må være nøye med å følge planen selv, for å skape tillit  som igjen bidrar til at arbeid hjemmefra fungerer godt

 • Unngå mest mulig kontakt med andre

Som for eksempel på private og offentlige arrangementer, offentlig transport, restauranter mm.

 • Hygiene og renhold

Hyppig håndvaske med såpe er viktig. Du har et personlig ansvar for å gjøre tiltak for å holde deg frisk.

I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt, se Råd til pasienter som isoleres i hjemmet

 • Behold roen

Behold roen – ikke få panikk. Alle er en potensiell smittekilde og alle har et ansvar for å gjøre en innsats for at smitten reduseres. Dette er en dugnad der de med godt imunnforsvar må redusere risikoen for risikogruppene.